نقدی بر انگاره برابری زن و مرد در قصاص
50 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » پاییز و زمستان 1379 - شماره 25و26 » 15 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی